Z okazji zbliżającej się dwusetnej rocznicy założenia Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii
zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych
do jubileuszowego numeru
czasopisma

Acta Philologica

w terminie do 31.01.2016.

Jesteśmy zarejestrowani w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus i Academica.

 

Wskazówki dla autorów:

 1. Jako że będzie to numer podwójny, przyjmujemy zgłoszenia językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze.
 2. Publikujemy artykuły w dziewięciu językach: polskim, angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, węgierskim oraz włoskim.
 3. Wersję elektroniczną artykułów należy wysłać w załączniku e-maila, a w treści wiadomości podać numer telefonu kontaktowego.
 4. Zgłoszenia literaturoznawcze i kulturoznawcze prosimy nadsyłać na adres dr Anny Pochmary: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 5. Zgłoszenia językoznawcze prosimy nadsyłać na adres dr Katarzyny Foremniak: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 6. Nadsyłane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.
 7. Do nadsyłania artykułów zapraszamy także doktorantów, których teksty znajdą się w sekcji Dobry początek.
 8. Artykuł należy przygotować w formacie .doc. lub .docx, a nazwę pliku utworzyć według schematu: nazwisko_imię_afiliacja. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
 9. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron z podwójną spacją między wierszami (około 6 000 słów).
 10. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenia w języku polskim, angielskim oraz w języku tekstu o długości nieprzekraczającej 10 wierszy każde, a także 5–8 słów kluczowych w języku angielskim.
 11. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji. Formularz recenzji jest dostępny w zakładce Recenzja
 12. Wytyczne dotyczące redakcji tekstu oraz dokumentacji źródeł znajdują się w zakładce Dla autorów


Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524