Wytyczne MNiSW

Acta Philologica stosuje się do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących publikacji w czasopismach naukowych

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/dokumenty/wytyczne_dotyczace_procedury_recenzowania.pdf

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/dokumenty/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524