Nr 30
Warszawa 2004

 
Marta Czyżewska, Exzerption und Deskription der PressetextealsbewahrtetraditionelleUntersuchungsmethode in der Sprachwissenschaft

ZofiaKlimaszewska, KognitiveWendung in der Phraseologieforschung

IwonaŁowicka, PragmatikalsUntersuchungesmethode in der Sprachwissenschaft

IreneuszGaworski, Die Stellungseigentuemlichkeiten des Satznegatorsnichtimdeutsch-polnischenVergleich - Konsequenzenfuer die Analyse von interlingualenInterferenzfehlern

Romuald Gozdawa-Gołębiowski, Kilka uwag o istocie języka, czyli gramatyka generatywna dawniej i dziś

Bożena Papis, Konkordancje odkrywane na nowo

Jacek Pleciński, Cavalo e burro na fraseologia portuguesa

Anna Kieliszczyk, La justification dans les avant-propos et la theorie des faces

Marta Opęchowska, Rete sociale e dialetti nell’Italia meridionale

Ewa Zajdler, Kategoria gramatyczna przymiotnika we współczesnym języku chińskim

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524