Nr 29
Warszawa 2003

Tradycja i nowoczesność w badaniach literackich I kulturowych

 

Anna Kalewska,A tradição na tragédia portuguesa de quinhentos – entre a poética clássica e o historicismo nacional 

Paweł Rutkowski, Henry Neville’s The Isle of Pines - A Pornotopia or New Eden? 

Bartłomiej Błaszkiewicz,The Presentation of The Empyrean in John Milton’s Paradise Lost

Zbigniew Maszewski,The Writer’s Sin and Expiation in Nathaniel Hawthorne’s The House of the Seven Gables              

Marek Paryż,Elementy dyskursu medycznego w utworach Hermana Melville’a «Bartleby» i Billy Budd

Lech Kolago, Katarzyna Grzywka, «DeinGesanghat mir sogefallen, dass ich dirmeineTochter da zurFraugebenwill». ZurRolle und Funktion des Gesangs in den «Kinder- und Hausmaerchen» der Brueder Grimm

Anna Tylusińska-Kowalska, Il mito dell esotico e il concetto di identita nelle autobiografie ottocentesche italiane            

Maria Błaszkiewicz,The Theme of Heroic Intrusion in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit

Dominika Materska, «The Persistance of Memory»: Surrealism in Vermillon Sands by J.G. Ballard

Jolanta Dygul, Labirinto: componente costitutiva del neobarocco

MarzenaSokołowska-Paryż, Textualisations of Identity and History in Epistolary Poetry: Peter Reading’s For theMunicipality’s Elderly and Final Demands, and Anne Stevenson’s Correspondences: A Family History in Letters        

Krzysztof Mróz, L’artou la science? Traduire la poésie: le la pratique à la théorie. Mieczysław Jastrun, poète et traducteur des poètes 

Paweł Piszczatowski, Metafora i rzeczywistość – tradycja Arystotelesowska w świetle hermeneutyki Paula Ricouera

SławomirMaskiewicz, Muriel Spark’s Aiding and Abetting: A Psychoanalytic Reading

Paulina Kupisz, Critical Crosscurrents: Responses to the Writings of A.S. Byatt

Zofia Klimaszewska,Kulturowa determinacja tożsamości narodowej. O interdyscyplinarnych badaniach kulturoznawczych

Cezary Michoński, Nauczanie kultury a preferencje językowe studentów NKJO oraz PWSZ w Białęj Podlaskiej

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524