NR 23
Warszawa 1996


Od Wydawcy 

Lista osób, które uzyskały tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1976-1995 (zebrała Elżbieta Walter)

Wanda Rulewicz, Niebezpieczne ścieżki EmilyBrontë 

Grażyna Grudzińska, Algunas consideraciones sobre la novela histórica hispanoamericana del siglo XIX

Elżbieta Walter, Powieść historyczna Bankimchandry Chatterjiego«Anandamath» jako wyraz nacjonalizmu hinduskiego

Lech Kolago, Potęga muzyki. Próba interpretacji dwóch nowel o W.A. Mozarcie: Eduarda Moerike«Podróż Mozarta do Pragi» oraz Hansa Nuechtera«Wielki pokój. Nowelka o Mozarcie» 

Tomasz Basiuk, Bringing out the Author: The Narration in Henry James’s «The Turn of The Screw» 

Agnieszka Graff, Dipping Into the «Riverrun». A Foreigner’s Reading of «Finnegan’s Wake»

Wspomnienie o prof. dr hab. Wandzie Rulewicz(Małgorzata Grzegorzewska) 

Bibliografia prac ogłoszonych przez  prof. dr hab. WandzęRulewicz(zestawił Grzegorz Sinko)  

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524