NR 21
Warszawa 1990 (oddane do składu) / 1992 (druk)


Ewa Mioduszewska, Features of Conventional Implicatures

Jadwiga Wajszczuk, Czym spójniki nie są? Problem spójnika w ujęciu składniowym 

Anna Dutka, Propozycja opisu morfemu ale w ujęciu teorii argumentacji 

Elżbieta Artowicz, O budowie tzw. ciągów definicyjnych (na materiale definicji leksykalnych polskich i węgierskich)      

Jacek Perlin, A Contribution to the Theory of Phoneme Distribution

LiliannaMadelska, Jacek Perlin, Syllabification of Consonants as a Consequence of Vowel Deletion in Fast/Casual Speech in the Light of Polish Facts

Mieczysław Jerzy Künstler, Main Types of Substrat and/or Adstrat Influences on Modern Standard Chinese 

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524