Nr 18/1989


Spis treści


Lucyna Aleksandrowicz-Pędzich - Chinese and Japanese Influences in Ezra Pound´s Poetry

Anna Dutka - Pokonać niemożność. Zależność między osobowością bohaterów Italo Svevo i przeżywaniem przez nich czasu                         

Marek Gołębiowski - Words into Tones: Adaptation of Prose for Musical Stage

Elżbieta Milewska - Tematy polskie w literaturze portugalskiej do końca XIX w.

Monika Obszańska - Shakespeare´s late Style as Reflected in His Versification

Piotr Salwa - Dawna nowelistyka toksańska: opowieść ramowa a poziomy narracji

Anna Tylusińska-Kowalska - Recepcja twórczości Giovanniego Battisty Niccoliniego na ziemiach polskich w latach 1823-1863

Teresa Worowska - Endre Ady - przekładalny czy nieprzekładalny?

Bożena Prusińska - Die Kaufmannsfigur im bürgerlichen Drama in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524