AP nr 17/1989 (Glottodydactica)

 

Spis treści

 

Jarosław Anczewski - The role of certain affective variables in foreign language learning report

Małgorzata Pogorzelska-Bonikowska - The role of learner variables in language testing

Ludmiła Sobolew - Entrance examinations in English to the Institute of English Studies: problems and postulates for improvement

Ludmiła Machura - Motywacja i udział rodziców w nauczaniu dzieci

Evelyne Berriot-Salvadore - Aux origines du "Français langue é trangère": un pédagogue picard, Gabriel Meurier (1520-1587?)

Lucjan Grobelak: L´Enseignement Assisté par Ordinateur - Expériences françaises - Propositions

Lucjan Grobelak: Le dictionnaire dans l´enseignement du françaises en Pologne aux XVI-XVIII siècles

Lidia Ludwiczak/Ludomir Przestaszewski: Le futur simple et le futur antérieur vus dans une optique contrastive - Point de vue didactique

Jerzy Pieńkos - Zagadnienia terminologiczne a warsztat tłumacza literatury naukowej i technicznej

Małgorzata Szymańska - Les tics narratifs de Ponson du Terrail - Quelques propositions de travail sur le roman populaire

Hanna Szarmach-Skaza - Podręczniki do nauki języka niemieckiego dla szkół ogólnokształcących okresu międzywojennego zatwierdzone przez Ministerstwo WRiOP

Elżbieta Zawadzka - Fehler und Fehlerkorrektur vom Standpunkt des nicht muttersprachlichen Fremdsprachenlehrers                                                

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524