Nr 15/1987 (Językoznawstwo)

 

Spis treści

Krzysztof Bogacki/Bożena Papis - A preposição polaca "do" e sua tradução na linqua portuquesa

Bożenna Bojar - Metainformacja jako przedmiot badań pragmatyki języka naturalnego

Dariusz Cichocki - On Some Functions of - /y/ ip Morpheme in Turkisch

Elżbieta Jamrozik - Quelques remarques sur l´interrogation indirecte

Zofia Klimaszewska - Theoretische Aspekte der Charakterisierung verbaler Phraseologismen

Jacek Perlin - O przyczynach zmian fonetycznych w świetle dotychczasowych badań

Jerzy Pieńkos - Quelques considérations sur la néologie et la néonymie

Ludomir Przestaszewski - Remarques sur la valeur et l´emploi des temps du passé en français d´après quelques échantillons de la lanque parlée et de la presse. - Point de vue didactique

Jan Rusiecki - Badanie walencji czasowników udzielać, używać, potrzebować, szukać, znaleźć, zapomnieć za pomocą testów elicytacyjnych

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524