Nr 11/1980

István Csapláros - Historia o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny

Irena Dobrzycka - Harriet Martineau and the English Social Novel

Maria Jędrzejkiewicz - The Sketch and the Portrait of the Character in George Meredith's Novels

Bożena Kowalczyk - Gli artisti del Cinquecento nella Vita di Benvenuto Cellini

Ewa Pietrzkiewicz-Kobosko - Mario Tobino: La bella degli specchi; osservazioni sullo stille

Wanda Rulewicz - Bertold Brecht and John Arden's Drama

Piotr Salwa - Alcuni aspetti della prima edizione a stampa del Decameron in Francia

Hanna Schubert - Relacja autor - bohater w Pilgrimage Dorothy Richardson

Joanna Szymanowska - Stan badań nad twórczością Leonarda Sciascii

Andrzej Weseliński - Związki genetyczne estetyki filmu współczesnego z twórczościa Karola Dickensa

Anna Wołkowicz - Zur Rezeption der dramatischen Werke Kotzebues in Warschau

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524