Nr 9

Profesorowi Stanisławowi Helsztyńskiemu, wybitnemu propagatorowi kultury i literatury angielskiej i amerykańskiej w Polsce, organizatorowi warszawskiej anglistyki po drugiej wojnie światowej z okazji 85-ej rocznicy urodzin – współpracownicy, uczniowie i przyjaciele.

Jubileusz Profesora Stanisława Helsztyńskiego

Tabula Gratulatoria. Na 85-lecie Profesora Helsztyńskiego (Wiesław Furmańczyk) 

Bibliografia prac Profesora Helsztyńskiego (opr. Wiesław Furmańczyk) 

Grażyna Cendrowska
Irlandzkie spory wokół literatury narodowej

Joanna Ciecierska
Współczesny moralitet: trzy powieści o tematyce londyńskiej Colina MacInnesa

Irena Dobrzycka
From Rural Melodrama to Factory Plays

Wiesław Furmańczyk
A Naturalist’s View of Ethics

Róża Jabłkowska
Shakespeare’Sonnets: The Poetics Image in Recent Polish Translations

Wanda Krajewska
Dramat narodowy W.B. Yeatsa i Stanisława Wyspiańskiego

Franciszek Lyra
Stanisław Przybyszewski w Ameryce

Wanda Nadobnik
Stanisław Helsztyński: A Translator

Witold Ostrowski
Rzeczpospolita Oceańska – Utopia Jamesa Harringtona

Margaret Schlauch
On John Gower’s Poem in Praise of Peace

Jacek Wiśniewski
Angielska proza niefabularna o pierwszej wojnie światowej. Pamiętnik, dziennik, zbiór listów

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524