Nr 8

Michał Cieśla
Eine Auswahl aus Konstant Wurzbachs Briefwechsel mit einigen seiner Zeitgenossen

Krzysztof Choiński
Młodość dramaturga: Clitandre Pierre Corneille’a

István Csapláros
Droga Jókaiego do masowego czytelnika w Polsce

Elżbieta Cygielska-Guttman
Janós Tomcsányi, tłumacz i popularyzator literatury polskiej na Węgrzech

Barbara Grabowska
Czondidasz i jego poezja

Jerzy Jakubiuk
Problematyka polska w Powieści przyszłego stulecia Móra Jókaiego

Jolanta Jasińska
Współczesna poezja w Sudanie

Janina Klave
Os Sertões
 Euclidesa da Cunha – brazylijska epopeja narodowa

Anna Kukułka-Wojtasik
La liberté d’efficacité dans les Essais de Montaigne

Grażyna Pękala
La grande amitié de Montaigne

Wanda Rulewicz
Elements of Philosophy of Martin Heidegger and Gabriel Marcel in the Drama of John Whiting

Andrzej Sieroszewski
Pierwsze powieści historyczne Móra Jókaiego i Zygmunta Kaczkowskiego

Ewa Świderska
Opowiadania S. J. Agnona

Andrzej Weseliński
Symbolic Structures in Prose Fiction : A Semiotic Approach


Maria Walecka
Le Temps dans Les fleurs du mal de Charles Baudelaire et dans le Vade-mecum de Cyprian Norwid. Structure imaginaire et signification

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524