Nr 7

Stefan Konderski, Piotr Ruszkiewicz, Jerzy Wełna
Profesor Alfred Reszkiewicz on the English language 

Leszek Biedrzycki
O  niewelarnych kontekstach polskiego [ŋ]

Stephen H. Goldman
Toward a New Theory of Diachronic analysis

Antoni Krawczykiewicz
Fińskie fonemy spółgłoskowe w porównaniu z polskimi

Antoni Krawczykiewicz
O wpływie rosyjskiego systemu syntaktycznego na język lidyjski

James Pankhurst
The Koncept of Function in a Monostructural Syntax

Ludomir Przestaszewski
Les suffixes -tion-[e]ment-age indicateurs de la classe des noms d’action dans le français du XXe siècle

Piotr Ruszkiewicz
Jan Baudouin de Courtenay’s Theory of the Grapheme

RM. Sundaram
Learning Tamil – some problems

Monika Thieme
Un assai de description des verbes français

Jerzy Wełna
Complex Gender in Old English Loanwords

Józef Wiktorowicz
Zum Problem der Relation: Phonem-Graphem

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524