Nr 6

Krzysztof Choiński
La Suivante
 – niedoceniona sztuka Corneille’a 

Joanna Ciecierska
Elementy alegoryczne w powieściach Williama Goldinga

István Csapláros
Z dziejów węgiersko-fińskich stosunków literackich

Elżbieta Cygielska-Guttman, Marian Gawalewicz
Aleksander Petöfi – Z motywów ludowych

Marek Gołębiowski
Hamlet
 Wyspiańskiego a Hamlet Gałczyńskiego

Barbara Grabowska
Charakterystyka miłosnej liryki prakryckiej i sanskryckiej

Stanisława Kumor
O genezie osobowości afro-amerykańskiej

Adam M. Rustowski
Percy Bysshe Shelley – filozofia intelektu 

Adam M. Rustowski
Angielska powieść grozy lat 1760-1800. Próba redefinicji

Joanna Ugniewska-Dobrzańska
Kryzys pojęcia ładu w twórczości Leopardiego

Andrzej Weseliński
Głosy polskiej krytyki literackiej o twórczości K. Dickensa w okresie modernizmu

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524