Nr 5

Piotr Ruszkiewicz
Tytus Benni’s Views on English Graphemics


Antoni Krawczykiewicz
Zapożyczenia rosyjskie w języku wepskim

Jan Reychman
Albina Kohna rękopiśmienna lista wyrazów udmurckich i marijskich z lat sześćdziesiątych XIX wieku

Jerzy Tulisow
Terminologia kultury materialnej w Tajnej Historii Mongołów

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524