Nr 4

Michał Cieśla
Ruchy rewolucyjne w Galicji roku 1846 w świetle opowiadań Marii Ebner-Eschenbach

Zusammenfassung: Die Revolutionsbewegung des Jahres in Galizien im Spiegel der Erzählungen von Marie v. Ebner-Eschenbach

Maria Bachman
Dickens i Kafka: dwie powieści o dorastaniu

Summary: Dickens and Kafka: Two Novels of Adolescence

Andrzej Weseliński
Struktura powieści Karola Dickensa w świetle seryjnej formy publikacji

Summary: The Influence of serial publication upon the Structure of Charles Dicken’s Novels 

Istvan Csapláros
Tradycje kościuszkowskie na Węgrzech

Zusammenfassung: Kościuszko – Traditionen in der ungarischen Literatur 

Jan Reychman
Friedrich Bodenstedt i Franciszek Łada Zabłocki
Zusammenfassung: Friedrich Bodenstedt und Franciszek Łada Zabłocki

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524