Nr 3

Alfred Reszkiewicz
Pozycja dopełnienia nominalnego w zdaniu trzyczłonowym w języku staroangielskim

Elżbieta Ryszka
Toward the Structural Unity of a Paragraph

Krzysztof Bogacki
Uwagi o apozycji w języku francuskim

Jan A. Czochralski
Die Vergangenheitstempora im Deutschen und Polnischen

Antoni Krawczykiewicz
Zmiana reakcji czasownikowej w języku wepskim pod wpływem języka rosyjskiego

Józef Łączak
Na marginesie pewnych konstrukcji abessywnych   w językach ugrofińskich

Jan Reychman
Z zapożyczeń orientalnych w języku węgierskim:  betyár i jego pochodne

Maciej Popko
„Małe” języki Azji Mniejszej a anatolijska grupa językowa

Bohdan Składanek
Przyczynek do ustalenia właściwego tekstu Tarich-i Mas udi

Janusz Danecki

Fonologiczna asymilacja słownictwa arabskiego w języku urdu

Artur Karp
Średnioaryjska palatalizacja spółgłosek przed –i

Stanisław Godziński
Raz jeszcze o imiennych częściach mowy w języku mongolskim (chałchaskim)

Mieczysław J. Kunstler
O możliwości rekonstrukcji akcentu w archaicznym języku chińskim

Rajmund Ohly
Struktura systemów leksykalno-semantycznych barw w językach bantu

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524