Nr 2

Michał Cieśla
Niemiecki słowianofil Henryk Nitschmann jako tłumacz serbochorwackiej poezji ludowej

Przekłady serbochorwackich pieśni ludowych na język niemiecki przed wystąpieniem Henryka Nitschmanna

Henryk Nitschmann – jego zainteresowania Słowianami i ich literaturą

Nitschmann a serbochorwacka pieśń ludowa

Historycznoliterackie studium Nitschmanna o serbochorwackiej poezji ludowej

Wnioski

Antologia przekładów serbochorwackich pieśni ludowych dokonanych przez Henryka Nitschmanna

Bibliografia

Zusammenfassung


István Csapláro
Jan Praun – budapeszteński tłumacz literatury polskiej na język niemiecki oraz sprawa recepcji tej literatury na Węgrzech

Rola języka niemieckiego jako pośrednika w recepcji literatury polskiej na Węgrzech w dobie romantyzmu, realizmu i naturalizmu

Wystąpienie Jana Prauna

Kraszewski, Gawalewicz, Sienkiewicz, Rodziewicz, Orzeszkowa, Konopnicka, Zapolska

Nie wykorzystana szansa teatralna

Opowiadania myśliwskie

Ocena działalności Prauna

Znaczenie pośrednictwa Prauna w dziedzinie recepcji literatury polskiej na Węgrzech

Zusammenfassung

Andrzej Sieroszewski
Z problematyki węgierskiej i polskiej powieści historycznej w XIX wieku

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524