Nr 10

Marek Blichewicz
Phonemic values of the grapheme <  > in the modern British and American English : a diachronic approach

Krzysztof Bogacki
Les verbes à argument incorporé dans un dictionnaire génératif des verbes français

Tomasz Czarnecki
Das Passiv im Deutschen und Polnischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Jan A. Czochralski
Primäre Imperativformen im Polnischen und Deutschen


Jan A. Czochralski
Sekundäre Imperativformen im Polnischen und Deutschen


Alina Kreisberg
Kategoria aspektu w językach polskim i włoskim. Przyczynek do teorii przekładu

 
Ludomir Przestaszewski
Observations sur les suffixes de noms d’action d’après un dictionnaire français-anglais du début du XVIIe siècle

Witold Tyloch
Sur la catégorie de l’aspect en séminitique

Jerzy Wełna
On the rise of the centring diphthonge in the New English

Józef Wiktorowicz
Zur Bestimmung der lexikalischen Synonymie

Joanna Kosmala
Funkcja nawyków językowych w świetle nowych tendencji w metodyce nauczania języków obcych

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524