Nr 1

Maria Birkenmajer
Frankenstein Mary Shelley jako romantyczna  opowieść grozy

Wiesław Furmańczyk
Koncepcja „sił zewnętrznych” w notatkach filozoficznych Teodora Dreisera

Alicja Kędzielska
Głosy polskiej krytyki literackiej o literaturze angielskiej w latach 1950-1965

Krystyna Przybylska
Condition humaine w dramatach Eugene O’Neilla

Jerzy Szkup
Recepcja prozy Ernesta Hemingwaya w Polsce Ludowej (1945-1965)

Summaries

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524